AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Adamowskiego Publiczne Przedszkole w Gorzędowie
JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Aktualności

15 czerwca 2020 01:06 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „WIELCY POLSCY MATEMATYCY”

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

„WIELCY POLSCY MATEMATYCY”

 1. Cele konkursu:

-rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

-zachęcanie do uważnego zgłębiania wiedzyo wielkich Polakach

-autorefleksja nad wartościami, które są w życiu najważniejsze

-rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

-kształtowanie umiejętności selekcji informacji

-korzystanie z różnorodnych źródeł informacji

2. Uczestnicy

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie.

3. Prace konkursowe

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy multimedialnej na temat: „Wielcy polscy matematycy” oraz przesłanie jej na adres: a.justynarozponczyk@wp.pl. Pracę np. prezentację multimedialną należy wysłać do 18.06.2020r.

 

  1. Praca może być napisana w dowolnej formie multimedialnej
  1. Komisja konkursowa oceniać będzie:
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • poprawność formatowania tekstów komputerowych,
  • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,

 4.Uwagi końcowe

  1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone prace zostaną opublikowane wraz z nazwiskami autorów na stronie internetowej szkoły.
  3. Uczniowie biorący udział otrzymają punkty z zachowania.

 

Dyrektor:                                                                                   Organizatorzy:

Barbara Jędrzejek                                                                        Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Przeczytano: 52 razy. Wydrukuj|Do góry

BohaterON