Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Adamowskiego Publiczne Przedszkole w Gorzędowie
JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Kadra

Barbara Jędrzejek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

historia, muzyka, plastyka - nauczyciel dyplomowany

Ewa Gajda

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda, biologia - nauczyciel mianowany

Lena Gaworska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne, historia, informatyka, zajęcia komputerowe - nauczyciel dyplomowany

Iwona Krawczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne, bibliotekoznawstwo - nauczyciel dyplomowany

Ewa Kopcik

Funkcja: Nauczyciel

religia, wychowanie do życia w rodzinie - nauczyciel mianowany

Anna Matyja

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel, Wychowawca

język polski, logopedia - nauczyciel dyplomowany

Karolina Olejnik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowanie fizyczne - nauczyciel kontraktowy

Agata Justyna Rozpończyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, informatyka, przyroda - nauczyciel dyplomowany

Barbara Sopata

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Wawrzyńczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język niemiecki, język angielski, technika z informatyką - nauczyciel dyplomowany

Barbara Zatońska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie wczesnoszkolne - Grupa "O"- nauczyciel dyplpmowany

Sylwia Możdżeń

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

Nauczanie wczesnoszkolne, Pedagog szkolny - Nauczyciel kontraktowy

Joanna Fryś

Funkcja: Nauczyciel

Geografia - nauczyciel dyplomowany

Zofia Chabałowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii - nauczyciel dyplomowany; pedagog

Magdalena Wieczorek

Funkcja: Nauczyciel

fizyka - nauczyciel dyplomowany

Barbara Fila

Funkcja: Nauczyciel

chemia - nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Motyka

Funkcja: Logopeda

Logopedia - nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Próchnicka

Funkcja: Administracja

Sekretarz Szkoły

Paweł Kopcik

Funkcja: Pracownik obsługi

konserwator

Arkadiusz Stolarski

Funkcja: Nauczyciel

plastyka, technika, zajęcia komputerowe - nauczyciel dyplomowany

Maja Bielecka

Funkcja: Nauczyciel, Psycholog

Psycholog, zajęcia rewalidacyjne - nauczyciel stażysta

Renata Trzepańska

Funkcja: Nauczyciel

Ilona Matuszczyk

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Borowiecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Agnieszka Rogaczewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Woźna

Wioletta Sobocka

Funkcja: Pracownik obsługi

BohaterON