JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodniczący: Pan Marek Gala

Zastępca Przewodniczącego: Anna Kowalska

Skarbnik: Pani Wioletta Zawisza - Gębicz

Sekretarz: Pani Katarzyna Sikora

Członkowie:

Iwona Bezulska

Krzysztof Krawczyk

Aneta Krawczyk

Anna Lesiakowska

Barbara Włóka

Jadwiga Wojtania